Algemene voorwaarden :

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Deze worden op verzoek toegezonden. Of download deze hieronder.

Inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden